Home   Kinderrechtenschool   Algemene info

Algemene info

De Luchtballon is een kinderrechtenschool. Dat wil zeggen dat wij een 3-jarig traject hebben gelopen met een partner van “School for rights” en het label van kinderrechtenschool hebben behaald.
Hoe realiseren we dit in onze dagelijkse werking?
* een werkgroep rond kinderrechten
* acties rond kinderrechten worden op regelmatige basis ingepland
* bestaande acties worden expliciet gelinkt aan kinderrechten
* verwijzingen naar kinderrechten worden opgenomen in interne en externe communicatie
* klasoverschrijdende projecten vanuit de kinderrechtenvisie
* leerlingen hebben inspraak in zaken die hen aanbelangen
* …