Home   Jaarproject: Stap je mee?

Jaarproject: Stap je mee?

Op donderdag 20 september gaven wij met de hele school de aftrap voor ons jaarthema : Stap je mee?

Alle leerlingen beantwoordden onze vraag toen met een grote “ja”.

In de verschillende klassen werd een letter van de projecttitel versierd en maakten de leerlingen een afdruk van de grootste en de kleinste schoen van de klas. Daarin werden respectievelijk de namen en de verwachtingen van de leerlingen geschreven. Het projectlied werd ingeoefend en tijdens het gezamenlijk moment samen gezongen.

Enkele verwachtingen die vaak terugkomen zijn : LEUKE UITSTAPPEN MAKEN – LIEF ZIJN VOOR ELKAAR – SAMEN SPELEN – VEEL LEREN