Home   Coöperatief leren

Coöperatief leren

De visie rond Coöperatieve leerstrategieën werd ontwikkeld door dokter Spencer Kagan, een Amerikaans internationaal erkend onderwijsexpert- en ontwikkelaar.

Coöperatief leren is een onderwijsmethode. Binnen coöperatief leren is samenwerken uiterst belangrijk.

Coöperatief leren heeft een dubbel doel: het zijn leerstrategieën en het zet in op klasmanagement.
Klasmanagement: de leerkracht maak gebruik van het vermogen van leerlingen om naar elkaar te luisteren, elkaar te helpen. Het heft ook een positieve invloed op het zelfvertrouwen van leerlingen.
Leerstrategieën: de coöperatieve leerstrategieën zijn werkvormen die gebruikt worden bij coöperatief leren. Ze vormen een werkwijze die gestructureerde samenwerking en interactie tussen leerlingen bevorderen. Ze zorgen voor grotere betrokkenheid, variatie en structuur. De structuren kunnen op verschillende momenten van de les ingezet worden. Bv. om voorkennis te activeren, als verwerkingsopdracht of als reflectieopdracht.

Leraren maken gebruik van CLS om ervoor te zorgen dat:
* alle leerlingen meedoen
* alle leerlingen aanspreekbaar gesteld worden voor hun bijdragen
* leerlingen optimaal betrokken zijn bij de les
* leerlingen samenwerken om gezamenlijke doelen te bereiken

Leerlingen moeten:
* vertrouwen in elkaar krijgen
* leren samenwerken
* conflicten in de groep oplossen
* leren hoe ze in teamverband beslissingen kunnen nemen