Home   MOS / verkeer

MOS / verkeer

Strapdag
Van 16 tot 22 september is er de week van de mobiliteit.
Vrijdag 22 september, is het strapdag. Die dag proberen we zoveel mogelijk te voet of met de fiets/step naar school te komen.
In functie van de strapdag staat er heel wat op de planning:
– vrijdag 15/09: De kinderen krijgen een kleurplaat mee om thuis in te
kleuren; deze worden mee terug naar school gegeven en
omhoog gehangen.
– donderdag 21/09: De papa van Arne en Lena komt tijdens de voormiddag
                                  aan het 4de, 5de en 6de leerjaar kleine fietsherstellingen
                                  aanleren.
– vrijdag 22/09: We starten de dag met het straplied.
De kleuters en het 1ste, 2de en 3de leerjaar mogen hun
fiets/step wassen.
                         De straat is voor een deel verkeersvrij tussen 09u00 en
15u15 waardoor alle kinderen zich op basis van een
beurtrol kunnen uitleven op straat met  hun rollend
materieel.
                         Bij mooi weer eten de 3de kleuterklas en de lagere school
tijdens de middag op straat in plaats van in de refter.
We zijn een kinderrechtenschool en die dag zetten we ook het kinderrecht “Recht op sport en spel” in de kijker. De kinderen kunnen die dag eens onbezorgd op straat spelen en bewegen.