Home   Kinderrechtenschool   Het kinderrechtenverdrag

Het kinderrechtenverdrag

Art. 1.                  Als je nog geen 18 jaar bent, ben je een kind.
Art. 2.                   Alle kinderen ter wereld hebben dezelfde rechten.
Art. 3.                  Je hebt het recht op welzijn.
Art. 4.                  Je hebt het recht je rechten uit te oefenen.
Art. 5.                  Je hebt het recht om geholpen te worden bij het leren.  
Art. 6.                  Je hebt het recht op het leven.
Art. 7.                 Je hebt recht op een naam en een nationaliteit.
Art. 8.                   Je hebt het recht om je identiteit te behouden.
Art. 9.                  Je hebt het recht om bij je ouders te leven.
Art. 10.                Je hebt het recht om je met je familie te herenigen.
Art. 11.                Niemand mag je onrechtmatig naar het buitenland meenemen.
Art. 12.                Je hebt het recht gehoord te worden.
Art. 13.                Je hebt recht op vrije meningsuiting.
Art. 14.                Je hebt recht om te denken wat je wilt en een eigen religie te kiezen.
Art. 15.                Je hebt het recht om samen te komen met andere kinderen.
Art. 16.                Je hebt recht op privacy.
Art. 17.                Je hebt recht op informatie om je te kunnen ontwikkelen.
Art. 18.                Je ouders zijn verantwoordelijk voor je. 
Art. 19.                Je hebt het recht beschermd te zijn tegen alle vormen van misbruik.
Art. 20.                Je hebt het recht op bescherming als je geen familie meer hebt.
Art. 21.                Je kan geadopteerd worden als aan de juiste regels werd voldaan.
Art. 22.                Je hebt recht op bescherming als je vluchteling bent.
Art. 23.                Je hebt recht op aangepaste zorg als je een handicap hebt.
Art. 24.                Je hebt recht op gezondheidszorg. 
Art. 25.                Indien je geplaatst bent, heb je recht op controle van de instelling.
Art. 26.                Je hebt recht op bescherming tegen armoede.
Art. 27.                Je hebt het recht je te ontwikkelen in goede omstandigheden.
Art. 28.                Je hebt recht op onderwijs.
Art. 29.                De school moet je stimuleren om op een goede manier te ontwikkelen.
Art. 30.                Je hebt recht op bescherming als je deel bent van een minderheid.
Art. 31.                Je hebt het recht om te spelen, op vrije tijd en rust.
Art. 32.                Je hebt recht op bescherming tegen kinderarbeid. 
Art. 33.                Je hebt het recht om beschermd te worden tegen drugs. 
Art. 34.                Je hebt recht op bescherming tegen seksuele uitbuiting of misbruik.
Art. 35.                Niemand mag je ontvoeren, verkopen of gebruiken voor geld.
Art. 36.                Je hebt recht op bescherming tegen elke vorm van uitbuiting.
Art. 37.                Niemand mag je folteren, levenslang opsluiten of doden.
Art. 38.                Je hebt het recht op bescherming tegen oorlog.
Art. 39.                Je hebt recht op hulp indien je slachtoffer bent geweest.
Art. 40.                Je hebt het recht veroordeeld te worden als een kind. 
Art. 41.                Je hebt het recht te worden beschermd door de wetten van je land.